Repertoire

Geïnspireerd door het zilte en zoete nat zingt het scheepskoor BN&O een breed repertoire aan shanty's, scheeps- en havenliedjes en maritieme smartlappen. Dat repertoire is zeer divers, meertalig en telt ca. 55 liedjes. De muzikale leiding is in handen van onze accordeonist Geert Warta.

Het Turflied is ons lijflied. Het koor zingt dit lied, waarvan de tekst hiernaast is afgedrukt, meestal aan het begin en/of aan het eind van ieder optreden. Het beschrijft een stukje Drentse historie d.m.v. het dramatische verhaal over een turfschipper.


Jaarboek

Grappig te vermelden is dat in het Jaarboek van de geschiedenis van de Groninger Veenkolonien 2002 (De Veenkoloniale Volksalmanak) gewag wordt gemaakt van het Turflied.
In een artikel van Douwe Huizing wordt, ter ondersteuning van zijn these over de aard van de Drenten, het refrein van Het Turflied van het scheepskoor "Bij Nacht & Ontij" aangehaald. 
ISBN 90-73777-24-0

Het Turflied

Tekst: Willem Hendriksen ©    Melodie: The Wild Rover

1.  Een Drentse turfschipper, 't is jaren gelee,
     verzeilde bij elke brug weer in 't café
     Steeds weer een paar neuten, hij dronk het heel gauw,
     want in 't donkere roefje wacht moeder de vrouw

Refrein:  Ja uit turf, jenever en achterdocht
               zijn bij nacht en bij ontij de Drenthen gewrocht

2.   Het was eind november, een stikdonk're nacht
      In het tjalkje werd smartelijk op hem gewacht
      Zo lam als een toeter verliet hij de waard
      en liep toen pardoes in de Smilligervaart

Refrein

3.   Nu wilde het toeval dat niet lang gelee
      een opgraving was op diezelfde stee
      En Tjerk Vermaning het schipperslijk vond
      "Een Neanderthaler" riep hij toen terstond

Refrein

4.   De achterdocht groeide maar Tjerk beweert,
      bij hoog en bij laag, dat 't hem zeker niet deert
      Als hij die ontdekking daar niet had gedaan
      dan hadden er vast ook geen Drenthen bestaan

Refrein